Thi công màn hình LED P2 trong phòng hội trường Tại Tổng Công Ty Xăng dầu Kon Tum.